::หน่วยงานภายนอก::


มูลนิธิชลลดา
เฉาก๊วยชากังราว
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
The Drama Academy Course : สถาบันสอนการเเสดงเเละพัฒนาบุคลิกภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เซ็นทรัลกรุ๊ป
กศน.อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา-R908