โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) ประจำปี 2562


รายละเอียดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2562 DJOP Table-tennis for Change 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายนนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมาคมสโมสรกีฬาบีบีจี กลุ่มเซ็นทรัล สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสงเคราะห์ศูนย์ฝึกฯบ้านมทิตา บริษัทเซนทรัลกรุ๊บ ไรท์ทูเพลย์แห่งประเทศไทย เต้าหู้นมสดตราเจ้าจุก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของกรมพินิจฯ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างถูกต้อง เพิ่มขีดความสามารถแก่เด็กและเยาวชนให้มีทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสในเชิงลึก และสามารถผันตัวเองเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพได้ในอนาคต 


ไฟล์ประกอบ
20787191212019-06-24103443.jpg
13/06/2019