โครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)


รายละเอียด

ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายนนี้ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 DJOP Table-tennis for Change 2018 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมาคมสโมสรกีฬาบีบีจี กลุ่มเซ็นทรัล และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของกรมพินิจฯ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างถูกต้อง เพิ่มขีดความสามารถแก่เด็กและเยาวชนให้มีทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสในเชิงลึก และสามารถผันตัวเองเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพได้ในอนาคต 


ไฟล์ประกอบ
files2018-06-13093736.jpg
13/06/2018