::รางวัลและเกียรติยศทั้งหมด::

ภาพข่าว ชื่อข่าว ว/ด/ป
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) ประจำปี 2552 เพิ่มเติม 24/09/2017
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2556 เพิ่มเติม 24/09/2017
การแข่งขันฟุตซอล โครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ประจำปี 2548 เพิ่มเติม 24/09/2017
ฟุตบอลยุวชนกระชับมิตร เพิ่มเติม 24/09/2017
รางวัลผลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น เพิ่มเติม 24/09/2017
รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ หน่วยงานสถานพินิจดีเด่น เพิ่มเติม 24/09/2017
เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม กศน.มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 6 "การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชน" เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง สานฝันเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 30/12/2017
เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2554 เพิ่มเติม 30/12/2017
นำเยาวชนชาย จัดกิจกรรม เพิ่มเติม 30/12/2017
Banmutita for being part of and on going cultural exchange between Australia and Thailand. เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) 2552 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2554 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลชนะเลิศอับดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 2554 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 สาขาการทำอาหารและขนมไทย (น้ำพริกลงเรือ) 2559 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลชมเชย การประกวดสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2550 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2550 และการแข่งขันต เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลต้นเสียงยอดเยี่ยม โครงการประกวดสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2550 และการแข่งขันตอบ เพิ่มเติม 30/12/2017
ให้การสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 2555 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2552 เพิ่มเติม 30/12/2017
เป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 2557 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2550 และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะข เพิ่มเติม 30/12/2017
ผลการประหยัดพลังงานดีเด่น 2557 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 25523 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2554 เพิ่มเติม 30/12/2017
รางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 2552 เพิ่มเติม 30/12/2017
เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา 2554 เพิ่มเติม 30/12/2017