::ภาพกิจกรรมทั้งหมด::

ภาพข่าว ชื่อข่าว ว/ด/ป
กิจกรรมมุทิตาสปอร์ตเดย์ Mutita Sport Day 2557 เพิ่มเติม 24/09/2017
กิจกรรมโปรแกรมบำบัดเฉพาะด้านครอบครัว 2557 เพิ่มเติม 11/09/2017
ประชุมสหวิชาชีพ 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
ร้อยดวงใจสานสายใยน้องพี่ 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทหน่วยงานสถานพินิจดีเด่น เพิ่มเติม 20/10/2017
กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
โครงการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
หน่วยทันตกรรมพระราชทานและศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน เพิ่มเติม 20/10/2017
โครงการตอบแทนสังคมไทยด้วยหัวใจสองมือ 2558 เพิ่มเติม 20/10/2017
คอนเสริ์ตคุณธรรมนำปัญญาครั้งที่ 6 2557 เพิ่มเติม 24/09/2017
ศึกษาดูงาน HA สถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรี 2557 เพิ่มเติม 24/09/2017
โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะประจำปี 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
โครงการฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส สมาคมสโมสรเซ็นทรัล 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
ศูนย์ฝึกฯเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าดูงาน 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
โครงการแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
ประกวดดนตรีต้านภัยยาเสพติดตัวแทนภาคกลางเขต 2 2557 เพิ่มเติม 20/10/2017
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ 2558 เพิ่มเติม 20/10/2017
โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่ 2558 เพิ่มเติม 20/10/2017
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและฝึกวิชาชีพ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
กิจกรรมปฐมนิเทศ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
กิจกรรมพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
แข่งขันกีฬาตาชั่งเกมส์ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการฝึกทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัยแก่เด็กและเยาวชน 25 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายภาาษอังกฤษสู่อาเซียน 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการวันวิสาขบูชา 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการวันสงกรานต์และครอบครัวสัมพันธ์ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันสวยวัยใส 255 เพิ่มเติม 21/10/2017
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
วันครูแห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
มูลนิธีชลลดา 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
วันเด็กแห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
วันต่อต้านยาเสพติด 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
วันแม่แห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
วันสวยวัยใส หัวใจคุณธรรม 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
วันปีใหม่ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
สัคคสาสมาธิ 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
แห่เทียนพรรษา วัดพุทธรรมรังษี 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
อาสาฬหบูชา 2558 เพิ่มเติม 21/10/2017
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและฝึกวิชาชีพ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
กิจกรรมปฐมนิเทศ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
กิจกรรมพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
แข่งขันกีฬาตาชั่งเกมส์ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการตอบแทนสังคมไทย ด้วยหัวใจสองมือ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการฝึกทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัยแก่เด็กและเยาวชน 25 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการวันวิสาขบูชา 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการวันสงกรานต์และครอบครัวสัมพันธ์ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันสวยวัยใส 255 เพิ่มเติม 26/10/2017
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ 2558 เพิ่มเติม 26/10/2017
มูลนิธีชลลดา 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
วันครูแห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
วันเด็กแห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
วันต่อต้านยาเสพติด 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
วันแม่แห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
วันสวยวัยใส หัวใจคุณธรรม 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
คลื่นวิทยุชุมชน 98.55 N-JOY MEDIA เพิ่มเติม 03/01/2018
สวัสดีปีใหม่ 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
สัคคสมาธิ 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
แห่เทียนพรรษา วัดพุทธรรมรังษี 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
อาสาฬหบูชา 2558 เพิ่มเติม 03/01/2018
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 86 รูป เพิ่มเติม 24/07/2018