โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 86 รูป


รายละเอียด

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 86 รูป วันที่ 24 กรกฏาคม - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และวัดบวรนิเวศวิหาร


24/07/2018

ภาพประกอบ